29.09.2020 toimus Tallinnas Parda 6 ASi Ekspress Grupp aktsion?ride erakorraline üldkoosolek.

29?796 841 h??lest oli koosolekul esindatud 21 446 212 h??lt ehk 72,02% h??ltest. K?ik osalenud aktsion?rid andsid oma h??led enne koosoleku toimumist elektrooniliselt.

ASi Ekspress Grupp aktsion?ride üldkoosolek otsustas.?

1.?????13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimine ja aktsion?ride 13.06.2017. a üldkoosoleku otsuse muutmine

Kiita heaks j?rgmised optsiooniprogrammi t?itmiseks vajalikud tegevused.

1.1. Ekspress Grupp emiteerib kuni 1,3 miljonit uut aktsiat nominaalv??rtusega 0,6 eurot aktsia. Aktsiad emiteeritakse n?ukogu valitud optsiooniprogrammi korraldajale.
1.2. Ekspress Grupp s?lmib optsiooniprogrammi korraldamise lepingu n?ukogu valitud usaldusv??rse kolmanda isikuga (optsiooniprogrammi korraldaja). Lepingu alusel kohustub optsiooniprogrammi korraldaja omandama nominaalhinnaga Ekspress Grupi optsiooniprogrammi t?itmiseks emiteeritud aktsiad ning need kokku lepitud tingimustel ja nominaalhinna eest Ekspress Grupile tagasi v??randama.
1.3. Muuta ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku 13.06.2017 otsuse punkti 4.10 ning s?nastada see j?rgmiselt:

4.10. Aktsiaoptsioonide t?itmiseks omandab aktsiaselts perioodil alates k?esoleva otsuse vastuv?tmisest kuni 01.04.2021. a optsiooniprogrammi korraldajalt kuni 1,3 miljonit oma aktsiat. Oma aktsiate omandamise miinimum- ja maksimumhind on aktsiate nominaalhind. Aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali, ning aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute ?igustega.

2.?????Aktsion?ride m?rkimise ees?iguse v?listamine 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas

V?listada aktsion?ride ees?igus m?rkida 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooni-programmi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.

3.?????P?hikirja muutmine

Lisada p?hikirja punkt 5.9 j?rgmiselt:

5.9. N?ukogul on ?igus kolme aasta jooksul p?hikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 780?000 (seitsmesaja kaheksakümne tuhande) euro v?rra.

4. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm perioodiks 2021–2023.

B?rsiteatele on lisatud ASi Ekspress Grupp uuendatud p?hikiri ja aktsiaoptsiooni-programm perioodiks 2021–2023.

Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus h?lmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, L?tis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid L?tis. Ekspress Grupp, mis alustas tegevust 1989. aastal, annab t??d 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades, annab v?lja k?ige populaarsemaid p?eva- ja n?dalalehti ning enamikku Eesti k?ige populaarsemaid ajakirju.

Manused